Burgerlijke stand

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Burgerlijke stand?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Vreemdelingen

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Vreemdelingen?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Bevolking

Voor het bekomen van vuilniszakken, gft-stickers, betaalkaarten containerpark moet er momenteel geen afspraak gemaakt worden.

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Bevolking?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Omgeving

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Omgeving?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Woonloket

Het WOONLOKET werkt geheel op afspraak. Op deze manier ben je zeker dat de woonconsulent aanwezig is en dat je niet te lang moet wachten om aan de beurt te komen. Je kan hier online een afspraak maken. Telefonisch kan je ook een afspraak maken (tel. 0496 25 85 28).

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Woonloket?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Aanvraag opname in gemeentelijk vergunningenregister

Voor een oudere woning of constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bekend is, kun je een opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister aanvragen. Dit is mogelijk voor woningen of andere constructies die dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan Aarschot-Diest.

Wens je jou te registreren voor Aanvraag opname in gemeentelijk vergunningenregister?
Klik dan op 'Maak registratie' en kies het product waar je jou voor wilt registreren.

Maak registratie

Welzijn

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Welzijn?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Zorgloket

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Zorgloket?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Trajectbegeleiding

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Trajectbegeleiding?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

Afhaal sneltest

Heb jij een uitnodiging ontvangen om een sneltest af te halen, maak hiervoor dan een afspraak.

Wens je een afspraak te maken bij de dienst Afhaal sneltest?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak

3130 Bon

Maak een afspraak om je 3130 Bon af te halen.

Wens je een afspraak te maken bij de dienst 3130 Bon?
Klik dan op 'Maak afspraak' en kies het product waarvoor je een afspraak wil maken.

Maak afspraak